SIZ Zendingsreizen Molukken - ds. Paul Pouwelse

Wilt u Paul Pouwelse steunen in zijn bediening? Download dan dit giftenformulier voor de Molukse Zendingsreizen.

 

 

SIZ Zendingsvelden Lesgeven op de bijbelscholen op de eilandjes beschouwen we als een belangrijk onderdeel van onze bediening.Op de arme eilandjes is weinig tot geen medische zorg. Daarom willen we 2 zelfvoorzienende medicijnwinkeltjes opzetten.Om de bijbelscholen op de eilandjes meer zelfvoorzienend te maken willen we grond aankopen voor groentetuinen.Om de verschillende eilanden te kunnen bereiken hebben we een zendingsbootje nodig.Het verkrijgen van drinkwater is vaak een groot probleem in het gebied. SIZ wil watermakers brengen naar dit droge gebied.

Bijbelschool studenten op Ambon

Op de bijbelschool STTEMA op het Molukse hoofdeiland Ambon, werken en studeren 3 werk studenten die wij als stichting IndonesiaZending maandelijks ondersteunen. Hieronder zijn foto's van Clara de Fretes, Fransina Tawa en Vanda Titimau. Ze werken wekelijks een aantal uren voor de school en verdienen zo een deel van hun schoolgeld.

Clara de Fretes

Werkstudente Clara de Fretes

Fransina Tawa

Werkstudente Fransina Tawa

Vanda Titimau

Werkstudente Vanda Titimau

 

Herodias Tansore

Herodias Tansore is een van de reeds afgestudeerden die we vanaf dit jaar 2021 gaan steunen zodat ze haar werk als studentenpastor aan de Pattimura Universiteit op Ambon kan doen.


Er zijn door de jaren banden ontstaan met de Nederlandse VPE en de Assemblies of God in de USA. Ons werk concentreert zich momenteel op:

Ondersteuning van het Bijbelschoolwerk

De samenwerking met de STTEMA Bijbelschool in Ambon bestaat inmiddels een aantal jaren. Het is erg fijn om met ze samen te mogen werken. De school heeft een heel belangrijke taak n.l. het vormen van gemeente kader voor heel de Molukken. Een goede opleiding komt de christengemeenschappen ten goed. Daar waar de gezonde leer wordt verkondigd wil God zegenen. Onze maandelijkse ondersteuning van de school is 3,2 miljoen Rp. Hiervan ontvangen stafleden en docenten die voor hun gezinsbudget tekort komen een bescheiden aanvulling die echter voor hun erg bemoedigend is. Daarbovenop kunnen studenten die zelf hun schoolgeld niet kunnen betalen via ons 2 uur per dag werken voor de school en zo zelf hun schoolgeld verdienen. Wanneer u het Bijbelschool werk wilt helpen ondersteunen met gebed en of uw gaven dan zouden wij dat erg waarderen. Op de school is nog aan veel gebrek. De keuken is heel erg primitief en voor het onderhoud van de gebouwen zou hulp ook heel erg welkom zijn. Daar het werk van onze stichting een geloofswerk is en geheel op vrijwillige giften en inzet van vrijwilligers draait kan ik u verzekeren dat 97% van de giften direct ten goede komt aan de doelen waarvoor het gegeven is. Met andere woorden onze overheadkosten zijn in vergelijking met vele andere organisaties ongelooflijk laag. Onze stichting is door de belasting dienst goedgekeurd als organisatie die een goed doel dient en daarom zijn uw giften belasting aftrekbaar.

Als u ons werk kunt en wilt ondersteunen met een financiele bijdrage waarderen we dat heel erg. Ons banknummer is: 43 16 78 715 ten name van Stichting Indonesia Zending Roosendaal. Wilt u er bij vermelden: Zendingsreis PP Molukken 2022

Ook iedereen die in gebed achter ons staat, dank dat u op die manier betrokken bent en met ons meestrijdt. Moge de Heer u allen rijk zegenen! Als u 2x per jaar onze nieuwsbrief in gedrukte vorm of per e-mail wilt ontvangen laat het dan even weten.

 

 

 

Leef mee met Paul's zendingsreizen. Hoe?