Siloam Sailing - vaar mee met ons in de Molukken

SIZ Zendingsvelden Naar de bediening van Paul Pouwelse op de Molukken Het verkrijgen van drinkwater is vaak een groot probleem in het gebied. SIZ wil watermakers brengen naar dit droge gebied. Om de verschillende eilanden te kunnen bereiken hebben we een zendingsbootje nodig. Om de bijbelscholen op de eilandjes meer zelfvoorzienend te maken willen we grond aankopen voor groentetuinen. Op de arme eilandjes is weinig tot geen medische zorg. Daarom willen we 2 zelfvoorzienende medicijnwinkeltjes opzetten. Lesgeven op de bijbelscholen op de eilandjes beschouwen we als een belangrijk onderdeel van onze bediening.

Siloam Sailing - Zeilen in de Molukken....

januari 2014:

Vanuit het verlangen om te dienen in Gods Koninkrijk en Molukse geloofsgenoten en hun kerken in de Molukken te helpen en in de brede zin te ondersteunen willen we ook dit jaar weer op pad gaan.
Vanuit de wetenschap dat Molukse families in Nederland veel voor hun families op de Molukken en omgekeerd zouden kunnen betekenen groeide in mij het verlangen om te proberen een brugfunctie  te vervullen als onderdeel van een groter geheel tussen deze families en de bewoners van de kleine en slecht bereikbare eilanden. Dit bracht mij op het idee om belangstellenden een basis-zeilopleiding in Nederland aan te bieden bij Zeilschool Maluku die, als onderdeel van Siloam Sailing, vanaf 2014 trainingen gaat aanbieden aan belangstellenden.

Ik vroeg me af of het mogelijk is om de kleine Molukse eilanden anders te bereiken dan met een ferry of een klein watervliegtuig. Slechts enkele eilanden zijn per vliegtuig of met de grote Pelni boot bereikbaar maar wil je naar de kleine eilanden dan ben je afhankelijk van ander vervoer. Stichting Indonesia Zending wil een zeewaardige hulpverleningsboot in de Molukken in de vaart brengen. Kleinschalig willen we de mogelijkheid bieden voor belangstellenden, in het bezit van een afgeronde basis-zeilopleiding, om te zijner tijd met ons mee te varen. Voor nadere informatie zie www.indonesiazending.nl en Zeilschool Maluku siloamsailing@icloud.com

 

Dit is het het zeiljacht wat ik heb kunnen verwerven en waarmee ik de basiszeilcursus vanuit Zeezeilschool Maluku wil starten. Het jacht biedt slaapplaats aan 6 personen. Het is een Victoire 933, een zeewaardig jacht.


Klasgenoten en de reünie:

januari 2014 - Mijn liefde voor het Molukse volk begon op de basisschool in mijn geboorteplaats Westkapelle.
Maar liefst 48% van de kinderen in mijn klas waren van Molukse afkomst. Ze zijn later vertrokken uit ons dorp en verspreidden zich over Nederland en een deel ging terug naar de Molukken. Enkele jaren geleden bezocht ik daar degenen die terug waren gegaan en hielden we op Ambon een reünie. Voor elk voormalig  klasgenootje had ik een exemplaar van onze klassefoto als cadeau.

Het Molukse kunstwerk op de zeedijk in Westkapelle:

Moluks monument op de dijkIn 2011 werd, voor het slopen van de laatste woonbarak waar de Molukse mensen in ons dorp tijdelijk woonden, een herdenking gehouden waarna een monument op de dijk werk onthuld. Ik was daarbij aanwezig. De tekst, in het Maleis, op dat kunstwerk geeft hun verlangen naar hun voormalig Thuis weer.  (Perdjalanan kami membuat kerinduan ke Asal kami). Als je om het beeld heen loopt en het van alle kanten bekijkt en je kent de geschiedenis van de “tijdelijke bewoners”daar, dan markeert het voor mij ook de veerkracht van de Molukkers! De stenen uit de gesloopte barakken zijn verwerkt in de letters onder de cilindervormige sokkel en het kunstwerk is omringd met het oude materiaal, zoals een deel van de oud-kampbewoners zich omringen met herinneringen uit hun geboorteland.

Ik zou er met mijn huidige nautische ervaring graag bij willen helpen, o.a. via de basis-zeilopleiding die ik  aanbied, een bezoek aan de kleine Molukse eilanden voor u als meezeil(st)er t.z.t. mogelijk te maken! Alhoewel deze cursus in Nederland wordt gegeven spitst ze zich toe op het Molukse vaargebied (Laut Seram, Banda en Arafura).
In de 19 keer dat ik naar Indonesië en Timor-Leste een zendingsreis maakte, waarvan de meeste in de Molukken, deed ik een schat aan ervaring op die ik graag met serieuze belangstellenden zou delen. Bent u zo iemand? Dan kunt u mij uitnodigen voor een lezing in uw kerk, vriendengroep, familiekring of vereniging of u gewoon aanmelden voor de basis-zeilcursus.
De Molukken zijn prachtig en zeker een bezoek waard vooral als u daar familie en vrienden hebt wonen of als u de geboortestreek van opa of oma, vader of moeder wilt leren kennen.
Voor nadere informatie en/of boekingen kunt u mij bereiken op 06-15861475
Wie de basis-zeilcursus wil volgen nog het volgende: Het theoretische gedeelte begint vanaf half februari 2014. Het praktijk gedeelte (zeil les in de Zeeuwse Delta) start in april 2014.

Colofon:   Uitgave van Stichting Indonesia Zending. Winteruitgave januari 2014.
                  De stichting is opgericht op 11 juni 1981 met als doel: Het coördineren van zendingsactiviteiten vanuit Nederlandse christelijke kerkelijke gemeenten in Indonesië. SIH is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten. De stichting staat ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 41048122.

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Siloam Sailing.
Contactpersoon P. Pouwelse
Moriondijk 14
4706 LE Roosendaal  e-mail: pouwelse.indonesiazending@gmail.com
Tel. 0165-571610       www.indonesiazending.nl
 Deze nieuwsbrief komt ook op onze website te staan.

Giften         IBAN rekeningnummer: NL04ABNA0431678715 (vanaf 2014) BIC  ABNANL2A
Uw giften zijn belasting aftrekbaar omdat ze onder de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) vallen. Noemt u het doel waarvoor u schenkt (bv. Algemeen, Zendingsreis 2014, Drinkwaterproject Luang Barat, Medische hulp/medicijnen, zeewaardige hulpverlening/zendingsboot, Pionierwerkers, Bijbelschool STTEMA te: Ambon). Bij het niet noemen van het doel boeken wij uw gift op Algemeen.
Hartelijk dank voor uw gift!
Legaten     Gedenkt u de stichting testamentair dan luidt de tenaamstelling: Stichting Indonesia Zending
                  KvK te Arnhem dossiernr. 41048122

 

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player