Giften aan Stichting IndonesiaZending

Minimale kosten, 100% naar het veld
Het werk van stichting Indonesia Zending is volledig afhankelijk van giften.
Deze giften wensen wij voor 100% te doen toekomen aan het werk op het veld. Vandaar ook dat onze bestuursleden vrijwilligers zijn en de kosten hier in Nederland eigenlijk alleen maar bestaan uit kosten voor drukwerk en porti.

Het zendingswerk van Indonesia Zending zou niet mogelijk zijn zonder donaties van mensen die het werk van SIZ een warm hart toedragen.

Mocht u ons financieel willen ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar:

Stichting Indonesia Zending te Roosendaal
IBAN rekeningnummer: NL04ABNA0431678715 / BIC ABNANL2A

Maakt u de gift voor een speciaal deelproject van SIZ over, vermeldt dit dan in de omschrijving. Deze giften worden voor 100% overgemaakt naar het betreffende doel.

Download het giften formulier voor de zendingsreizen naar de Molukken. Gelieve het formulier te printen en na invullen op te sturen.

Fiscaal aftrekbaar
Giften die u doet aan Stg Indonesia Zending zijn (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. Wij zijn bij de Belastingdienst geregistreerd als een stichting waaraan giften fiscaal aftrekbaar zijn. Als u inkomen heeft en dit aangeeft, dan kunt u uw gift ook aftrekken.
Voor meer vragen hierover kunt u ons ook mailen (giften@indonesiazending.nl)

Een keurmerk?
Om deze kosten ook tot een minimum te beperken treft u bij ons ook geen keurmerk als CBF of RƒB aan. Deze keurmerken vereisen namelijk een accountantsverklaring bij de jaarrekening en dat brengt dus kosten met zich mee.
Uiteraard willen wij volledig transparant zijn. Daarom kunt u ook de jaarrekening van onze stichting opvragen. Ook wordt deze jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Ook dit zijn vrijwilligers.

Legaat
Als u dat wenst kunt u ook een bedrag in uw testament laten vaststellen dat als legaat ten goede komt aan stichting Indonesia Zending. De notaris kan u daar alles over vertellen.
Neemt u in uw testament dan de volgende bepaling op:
“Ik legateer aan de stichting Indonesia Zending, statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Arnhem onder dossiernummer 41048122, een bedrag van € ......"


Especially for our U.S. / Canadian friends

Dear friends situated in Canada or the United States. You can donate to Indonesia Zending through ICMS Canada.

Canadian gifts will be processed in Canadian dollars and a Canadian CRA-compliant tax deductible receipt will be issued. US Dollar gifts will be processed in US dollars and will receive an IRS tax deductible compliant receipt.

"Indonesia Zending" complies with CRA guidelines for non-profits through our relationship with International Christian Mission Services in Canada. ICMS has direction and control of the resources donated to ICMS on behalf of our ministry in Canada, and holds us accountable for the ministry that we do.

To donate please press the ''Donate'' button below:

Donations Canada

We are very grateful for your involvement in our ministry, be it financially or through prayer.