Een selectie van onze deelprojecten:

Zendingsreizen in de Molukken

Ds. Pouwelse streeft ernaar om ieder jaar een tot enkele maanden op de afgelegen eilanden op de Molukken te zijn om de plaatselijke kerk die het vaak erg moeilijk heeft te bemoedigen. Ook geeft hij onderwijs aan bijbelscholen in het gebied. Zijn bediening heeft een holistische benadering: als de nood hoog is wordt er ook geholpen met voedsel en een watermaker is geplaatst op het eiland Luang Barat om de plaatselijke bevolking te helpen met schoon drinkwater. In deze corona tijd wordt er 'op afstand' financieel geholpen. Dit met hulp van onze Indonesia Zending medewerkers in het zendingsgebied zelf om een goede verantwoording van de gebruikte gelden te waarborgen. De afgelopen tijd was het een stuk moeilijker om het gebied te bezoeken. Wij hopen terug te gaan gedurende de herfst zodra de corona situatie het toelaat. Ondertussen gaat de ondersteuning van de verschillende projecten gewoon door.

Hier kunt u ds. Pouwelse volgen op zijn zendingsreizen. De pagina wordt bijgehouden met zijn belevenissen als hij door het gebied reist.

Ondersteuning lokale kerken:

ondersteuning gemeentes
We ondersteunen initiatieven van landelijke Indonesische kerkelijke leiders om in nieuwe plaatsen, waar dat nodig is, een theologische opleiding te helpen starten en de eerste jaren te blijven bemoedigen. Wij vinden goed opgeleid gemeentekader van zeer groot belang voor de dienst aan de christelijke gemeenten en indirect aan de Indonesische samenleving. Omdat de christelijke gemeenschappen in aantal en omvang groeien is deze vorm van ondersteuning dringend nodig!
Eerste steenlegging kerkje
Eerste steenlegging van
een kerkje

Zendingsboot
ZendingsbootOm de vele eilandjes in de Molukken beter te kunnen bereiken met onze bediening hebben we eigenlijk onze eigen zendingsboot nodig. Het reizen langs de (arme) eilandjes gaat al jaren erg moeizaam en kende zelfs gevaarlijke momenten door het louter slechte materieel dat plaatselijk te huur is. We willen een geschikte boot charteren of kopen.
Algemene Informatie over
Stichting Indonesia Zending

Naam:
Stichting Indonesia Zending

Contactgegevens:

 • Moriondijk 14
  4706 LE Roosendaal (N.Br.)
  Nederland
 • tel: +31-(0)-165-571610
  mobiel: 06-15861475
 • SIZ is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten

RSIN/fiscaalnr ANBI: 816114080

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr P.Pouwelse, Roosendaal
Secretaris: Mevr. E. de Pagter-Pouwelse, Houston, USA
Penningmeester: dhr R. Jansen, Vancouver, Canada
Adviseur Indonesische contacten: Mevr. T.Jansen, Vancouver, Canada
Reiscoordinator, Algemeen adviseur
: dhr. E.Spangenberg, Roosendaal
Webmaster, Algemeen adviseur: dhr. H.Nikken, Volendam
Fotograaf, Algemeen Adviseur: mevr. D.Weststrate

Financiele Verantwoording
Kascontrole 2013-2014
Kascontrole 2015
Jaarverslag 2015
Kascontrole 2016
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Kascontrole 2017
Kascontrole 2018
Kascontrole 2019
Kascontrole 2020

IZ Beleidsplan 2020-2021:

 • Het helpen uitvoeren van de zendingsopdracht (Matth. 28:19). Dit samen met
  Nederlandse en Indonesische geloofsgenoten vertegenwoordigd in diverse kerken.
 • De werken der barmhartigheid (Matth. 25:35-36) praktiseren.
 • Het organiseren en maken van een jaarlijkse zendingsreis naar het missiegebied om te
  helpen bij de vorderingen van en het toezicht op de projecten en de activiteiten. Ook
  stimuleren en bemoedigen van de werkers ter plaatse.
 • Het financieel ondersteunen van projecten samen met lokale en nationale kerken.
  Het werven van voldoende fin. middelen om daarmee de doelen te realiseren.
 • Het in de vaart brengen en houden van een zeewaardige boot met bekwame
  bemanning om daarmee, d.m.v. een jaarprogramma, de mensen op de meest
  afgelegen Molukse eilanden te kunnen bezoeken om ze te helpen met hun noden.
  We richten ons hierbij vooral op de kleine en arme dorpsgemeenschappen.
 • Het onderhouden van contacten met geloofsgemeenschappen in Nederland,
  Indonesië en andere landen maar ook individuele personen die ons werk en
  doelstelling van harte willen ondersteunen.

Beloningsstelsel:
Alle medewerkers fungeren als vrijwilliger.

Doelstelling:
Stichting Indonesia Zending werd opgericht op 11 juni 1981 met als doel: 

Het coördineren van zendingsactiviteiten vanuit Nederlandse Christelijke Gemeenten in Indonesië. 

 • Het begeleiden van zendelingen in hun voorbereiding, uitzending en terugkomst.
 • Het opstellen en continueren van projecten in samenwerking met nationale kerken in Indonesië.
 • Het toezicht op de uitvoering van deze projecten, zowel in Nederland als in Indonesië.

Op verzoek uit Indonesië zijn we bezig met het bieden van ondersteuning bij de vorming en training van gemeentekader. Concreet houdt dat in dat we indien beschikbaar een of meer Nederlandse docenten sturen om les te geven aan de verschillende bijbelscholen.

Daarnaast helpen we studenten, die hun opleiding zelf niet kunnen betalen. Incidenteel bieden we ook hulp aan Indonesische docenten.

Tenslotte ondersteunen we initiatieven van landelijke Indonesische kerkelijke leiders om in nieuwe plaatsen, waar dat nodig is, een theologische opleiding te helpen starten en de eerste jaren te blijven bemoedigen. Wij vinden goed opgeleid gemeentekader van zeer groot belang voor de dienst aan de christelijke gemeenten en indirect aan de Indonesische samenleving. Omdat de christelijke gemeenschappen in aantal en omvang groeien is deze vorm van ondersteuning dringend nodig!

Ons diaconale werk bestond uit het helpen van weeskinderen op het eiland Sumba. U kunt daar meer over lezen op www.heartforsumba.org

Voel u vrij om meer informatie over onze doelstellingen en projecten te vragen bij info@indonesiazending.nl

De Stichting Indonesia Zending is aangesloten bij de  VPE logo  (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) (www.vpe.nl).


Om te voldoen aan de Nederlandse privacy wetgeving:

Als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, dan worden uw naam en (email) adres alleen gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Zodra u zich afmeldt verwijderen wij uw email adres ook uit onze database.
Zendingsdienst video

ds. Pouwelse over de Grote Zendings Opdracht (med-84mb / high-192mb )
Regenboogkerk Amsterdam   , zondag 24 aug 2006

 

Onze gegevens:

Stichting Indonesia Zending
Moriondijk 14
4706 LE Roosendaal
K.v.K. 41048122
IBAN rekeningnummer: NL04ABNA0431678715 / BIC ABNANL2A
Incassant ID: NL94ZZZ410481220000
tel. 06-1586 1475
U kunt ons ook bellen op tel. +31 165 571610
E-mail: pouwelse.indonesiazending@gmail.com

Site ontwerp en uitvoering: H.Nikken, SIZ, Volendam 2006-2015

Vragen over de site kunt u hier stellen.